DOBRODOŠLI U HELION

Vršimo usluge projektiranja zgrada visokogradnje, linijskih građevina, hidrotehničkih građevina, tehnoloških postrojenja i poljoprivrednih građevina. Klijentima pružamo cjelovitu uslugu po sistemu ''ključ u ruke'' do ishođenja građevinske odnosno uporabne dozvole. Sve projekte izrađujemo koristeći BIM tehnologiju.

Obavljamo usluge stručnog i projektantskog nadzora nad svim vrstama građevina. Kontroliramo kvalitetu i kvantitetu radova, vršimo prethodne kontrole projektne dokumentacije, kontrole terminskih planova, organiziramo tehničke preglede, okončani obračun i primopredaju radova.

Organiziramo i provodimo tender procedure, surađujemo s investitorom u odabiru izvođača i nabave materijala i opreme. Radimo terminske i financijske planove, planove organizacije gradilišta, koordinacija svih surdionika, kontrola zaštite na radu, kontrola ispitivanja i primopredaju građevine.

Posjedujemo ovlaštenje MODUL 1 i 2 za provođenje energetskih pregleda i izradu energetskih certifikata jednostavnih i složenih tehničkih sustava. Prijavljujemo projekte u ime investitora na javne pozive i javne natječaje Fonda za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša.

U suradnji s našim partnerima (geodetskim tvrtkama) obavljamo usluge legalizacije nezakonito izgrađenih objekata, na području cijele Republike Hrvatske.

Vršimo uslugu etažiranja/izrade diobnih planova, izradu prijedloga ugovora suvlasnika i provedbu dokumentacije u gruntovnici. Također vršimo usluge formiranja novih čestica, ishođenja rješenja o utvrđivanju građevinskih čestica, parcelacijske elaborate i usklađivanje stanja na terenu.

Izrađujemo vizualizacije arhitektonskih projekata, u obliku animacije, realističnih fotografija, 360 fotografije, BIM motion, VR.

Izrađujemo BIM modele, a kasnije i projektnu dokumentaciju iz Point Cloud-a. Projekte radimo u najpoznatijim BIM alatima; Archicad, Revit, Edificus i Vectorworks.

U stanju smo Vam ponuditi: kompletan BIM management, provođenje BIM dokumentacije i standarda procesa tijeka rada, koordinaciju projektnih timova, osigurati isporuku projekta s dogovorenim BIM protokolima, upravljanje projektnim dokumentima, implementaciju i održavanje BEP-a.