Vršimo usluge projektiranja svih vrsta građevina. Klijentima pružamo cjelovitu uslugu po sistemu ''ključ u ruke'' od ideje do uporabne dozvole. Projekte izrađujemo BIM tehnologijom

Obavljamo usluge stručnog i projektantskog nadzora. Kontroliramo kvalitetu i kvantitetu radova, organiziramo tehničke preglede, okončani obračun i primopredaju radova

Provodimo tendere, zastupamo investitore u vođenju projekata, pružamo podršku u svim fazama projekta

Provodimo energetske preglede i izrađujemo energetske certificate zgrada sa jednostavnim i složenim tehničkim sustavima. Zastupamo investiture na natječajima za energetsku obnovu

Obavljamo usluge legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada na području cijele Republike Hrvatske

Vršimo uslugu izrade diobnih planova - etažiranje, provedbu dokumentacije u gruntovnici, te upis zgrade u katastar.

Izrađujemo vizualizacije arhitektonskih projekata, u obliku animacije, realističnih fotografija, 360 fotografije, BIM motion, VR.

Izrađujemo BIM modele, a kasnije i projektnu dokumentaciju iz Point Cloud-a. Projekte radimo u najpoznatijim BIM alatima; Archicad, Revit, Edificus i Vectorworks.

Provodimo BIM (Building information modeling), koordinaciju projektnih timova, upravljanje BIM protokolima, projektnim dokumentima, implementaciju i održavanje BEP-a (BIM Execution Plan)

HELION GROUP d.o.o. 

Martina Divalta 184, 31000 Osijek

Direktor: Dejan Mikulić, mag.ing.aedif.

MBS: 04090691

OIB: 11687985331


Telefon: +385 31 333 617

Email: info@helion-group.com


Copyright ©2013 Helion Group d.o.o.

All rights reserved